top of page

Privacyverklaring

CuraHoliday

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

CuraHoliday kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van CuraHoliday en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan CuraHoliday verstrekt. CuraHoliday kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

- Uw voor- en achternaam

- Uw adresgegevens

- Uw telefoonnummer

- Uw e-mailadres

- Uw IP-adres

WAAROM CuraHoliday GEGEVENS NODIG HEEFT

CuraHoliday verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan CuraHoliday uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit toeristische dienstverlening.

HOE LANG CuraHoliday GEGEVENS BEWAART

CuraHoliday bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

CuraHoliday verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van CuraHoliday worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. CuraHoliday gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@curacao.studio, CuraHoliday zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

CuraHoliday neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van CuraHoliday maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door CuraHoliday verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met CuraHoliday op via info@curacao.studio. www.curacao.studio is een website van CuraHoliday.

CuraHoliday is als volgt te bereiken:

Adres:        Bandholm 13, 2133DG Hoofddorp

Telefoon:   0613051101

E-mail:       info@curacao.studio

bottom of page